Reseberättelse från Bangkok

En dag i slutet på oktober 2017 fick jag ett mycket intressant och fantastiskt erbjudande att få åka till Bangkok och Nepal med Bona Fortuna International för att på plats se deras arbete med kristna flyktingar i Thailand och den hjälpverksamhet de driver i Nepal, med förskola, hjälp till familjer för att deras barn ska kunna gå i skolan och ett bra projekt, Reclean the Streets, för att göra nepaleserna medvetna om vikten att hålla gatorna rena, börja sopsortera, kompostera avfall mm.

Read more...